Enter your keyword

post

The New Year celebration of the Plenipotentiary Representative of the President in Osh oblast was held at Osh State University

News from Osh State University – International Medical Faculty

Plenipotentiary of the President in Osh oblast Ziyadin Zhamaldinov, Deputy Daniyar Janykulov and Rector of Osh State University Kudaiberdi Kojobekov took part in the celebration. The best students of the school from Osh oblast, winners of international competitions, Olympiads, tournaments, …

The post The New Year celebration of the Plenipotentiary Representative of the President in Osh oblast was held at Osh State University appeared first on Osh State University – International Medical Faculty.


More details on https://oshmed.edu.kg